De Stichting ter Bevordering van de Media in Ontwikkelingslanden heeft in januari 1990 de BN DeStem Ontwikkelingsprijs ingesteld met de intentie in het verspreidingsgebied van Dagblad BN DeStem aandacht te geven aan particuliere initiatieven m.b.t. ontwikkelingssamenwerking en deze te ondersteunen.

De BN DeStem Ontwikkelingsprijs werd gekozen door een onafhankelijke jury en bestond uit:

  • € 2.500,- te besteden aan het project,
  • Uitgebreide aandacht over het project in dagblad BN DeStem

Wilt u geld schenken aan een project dat door onze jury is beoordeeld, kijk dan naar hoofdstuk Historie en Prijswinnaars.

2016 was het laatste jaar dat de prijs werd uitgekeerd.
Uiterlijke inzenddatum voor de prijs van 2016 was 1 maart 2016.

Deelnemingsvoorwaarden

Het indienen van projecten is niet meer mogelijk.
Voor deze prijs kwamen in aanmerking personen, groepen, instellingen en dergelijke, wonende dan wel gevestigd in het verspreidingsgebied van BN DeStem.

Zij beijveren zich op bijzondere wijze voor een beter begrip in de Westbrabantse en Zeeuwse samenleving voor de problematiek in de ontwikkelingslanden door het opzetten van projecten en/of activiteiten ten dienste van de mensen daarginds.

Voor de volledige deelnemingsvoorwaarden zie downloads.

Uitgesloten van deelname zijn:
Commerciële organisaties, medewerkers van BN DeStem en bestuursleden van de Stichting.
Copyright © 2011 - 2017 Stichting BMO | RB-Media Internet Solutions | Webdesign Breda